Lekcija 1 - osnovno oblikovanje teksta

Sučelje programa Word

Nakon pokretanja programa Word prikazuje nam se početno sučelje u kojem možemo odabrati na koji način želimo započeti rad, odnosno, kako ćemo kreirati dokument.

Postoji nekoliko opcija, a to su korištenje postojećeg dokumenta (npr. dokument kojeg smo ranije kreirali, spremili i sada želimo nastaviti rad u njemu), stvaranje novog praznog dokumenta ili korištenje jednog od predložaka.

Prikaz početnog sučelja programa Word može se vidjeti na Slici 2.

Slika 2. Početno sučelje Worda

 

Nakon odabira opcije stvaranja dokumenta, dokument se otvara i možemo započeti s radom.