Opći forumi

Forum Opis Rasprave
Pitanja i odgovori
Ovdje možete postaviti pitanja o tečajevima...
0

Obrazovni forumi

Tema Forum Opis Rasprave
Obrada teksta Moje iskustvo u radu s programom Word

Ovdje možete opisati jeste li se dosad imali prilike baviti s oblikovanjem i uređivanjem teksta. Ako jeste, možete malo opisati koje tekstove ste izrađivali, jeste li koristili i neke zahtjevnije radnje, poput izrade automatskih sadržaja i slično.

Ova aktivnost nije uvjet za nastavak tečaja i ...

0